| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.18.2011 Wójta Gminy Chybie; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chybie

zawarte pomiędzy:
POWIATEM CIESZYŃSKIM reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, w imieniu którego występują:
Czesław Gluza - Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Jerzy Pilch - Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego
jako strona Powierzająca,
a GMINĄ CHYBIE którą reprezentuje:
Andrzej Bura - Zastępca Wójta Gminy Chybie
jako strona Przyjmująca

§ 1.

Powiat Cieszyński powierza, a Gmina Chybie przyjmuje wykonanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników, przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chybie w sezonie zimowym 2011/2012.

§ 2.

Powierzone do wykonania obowiązki prowadzone będą na następujących ciągach drogowych przebiegających przez teren Gminy Chybie:

- S 2627 ... Drogomyśl – Chybie - 1,200 km

- S 2633 Strumień – Landek – Jasienica - 2,650 km

- S 2634 Chybie – Zarzecze - 0,290 km

razem: 4,140 km

§ 3.

1. Kwota dotacji na prowadzenie zadań wynikających z porozumienia wynosi: 8.280,00 zł (słownie:osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych), tj. 2 zł/1mb chodnika.

2. Przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo po zakończeniu sezonu zimowego w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o płatność na podstawie potwierdzonych kserokopii faktur od Wykonawcy na rachunek Gminy Chybie nr 49 8126 1033 0000 0387 2000 0020 w Banku Spółdzielczym Oddz. Chybie.

3. Strona Powierzająca przekaże dotację w wysokości udokumentowanych wydatków na zimowe utrzymanie chodników, jednak nie więcej niż 8.280 zł.

4. Poniesienie przez stronę Przyjmującą wydatków wyższych niż ustalona kwota dotacji nie stanowi podstawy do jej zwiększenia.

5. Strona Przyjmująca przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Cieszynie sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadań o których mowa w §1 w terminie do 31 maja 2012.

6. Strona Przyjmująca odpowiada za szkody na osobach i majątku użytkowników chodników, a będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z porozumienia.

§ 4.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 01.11.2011 roku do 30.04.2012 roku.

§ 5.

Zmiana niniejszego porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 6.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu Cieszyńskiego, dwa egzemplarze dla Gminy Chybie oraz jeden egzemplarz dla Zespołu Redakcyjnego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Starosta Cieszyński


Czesław Gluza


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Zastępca Wójta Gmiy Chybie


Andrzej Bura

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Sikora

Prawnik, rzecznik patentowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »