| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/125/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Bobrowniki:

1. określa wysokość stawki opłaty targowej,

2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wyznacza inkasentów, termin płatności oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Bobrowniki w wysokości 15,00 zł (piętnaście złotych).

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 5. 1. Na inkasentów opłaty targowej we wsiach Gminy Bobrowniki wyznacza się sołtysów danego sołectwa tj. odpowiednio:

1) w sołectwie Bobrowniki – Pan Włodzimierz Koźmiński;

2) w sołectwie Dobieszowice – Pan Roman Kańtoch;

3) w sołectwie Myszkowice – Pan Marek Kamiński;

4) w sołectwie Rogoźnik – Pan Andrzej Szymanek;

5) w sołectwie Sączów – Pani Irena Garczarczyk;

6) w sołectwie Siemonia – Pani Katarzyna Cofała;

7) w sołectwie Twardowice – Pani Anna Wiecheć;

8) w sołectwie Wymysłów – Pani Barbara Klusek.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Bobrowniki, natomiast za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVI/429/10 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłaty targowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Jerzy Chwała

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »