| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/125/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Bobrowniki:

1. określa wysokość stawki opłaty targowej,

2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wyznacza inkasentów, termin płatności oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Bobrowniki w wysokości 15,00 zł (piętnaście złotych).

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 5. 1. Na inkasentów opłaty targowej we wsiach Gminy Bobrowniki wyznacza się sołtysów danego sołectwa tj. odpowiednio:

1) w sołectwie Bobrowniki – Pan Włodzimierz Koźmiński;

2) w sołectwie Dobieszowice – Pan Roman Kańtoch;

3) w sołectwie Myszkowice – Pan Marek Kamiński;

4) w sołectwie Rogoźnik – Pan Andrzej Szymanek;

5) w sołectwie Sączów – Pani Irena Garczarczyk;

6) w sołectwie Siemonia – Pani Katarzyna Cofała;

7) w sołectwie Twardowice – Pani Anna Wiecheć;

8) w sołectwie Wymysłów – Pani Barbara Klusek.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Bobrowniki, natomiast za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVI/429/10 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłaty targowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Jerzy Chwała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »