| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/127/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 2002, poz. 1682 z późn. zm.)

§ 1. Określić wzory następujących formularzy (deklaracji, informacji), przy pomocy których podatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będą składać dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku:

1. deklaracja na podatek od nieruchomości DN–1 składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – załącznik Nr 1 do uchwały;

2. informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN–1 składana przez osoby fizyczne – załącznik Nr 2 do uchwały;

3. załącznik do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach (ZN-1/A) - załącznik Nr 3 do uchwały;

4. załącznik do deklaracji i informacji; dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) - załącznik Nr 4 do uchwały;

5. deklaracja na podatek rolny DR-1 - składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych - załącznik Nr 5 do uchwały;

6. informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 - składana przez osoby fizyczne – załącznik Nr 6 do uchwały;

7. załącznik do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) – załącznik Nr 7 do uchwały;

8. załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) - załącznik Nr 8 do uchwały;

9. deklaracja na podatek leśny DL–1 składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – załącznik Nr 9 do uchwały;

10. informacja w sprawie podatku leśnego IL–1 składana przez osoby fizyczne - załącznik Nr 10 do uchwały;

11. załącznik do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) - załącznik Nr 11 do uchwały;

12. załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) - załącznik Nr 12 do uchwały;

§ 2. Wzory wymienionych powyżej formularzy stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr V/49/11 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Jerzy Chwała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/127/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

DN-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/127/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

IN-1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/127/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik3.doc

ZN-1A

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/127/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik4.doc

ZN-1B

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/127/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik5.doc

DR-1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/127/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik6.doc

IR-1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/127/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik7.doc

ZR-1A

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/127/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik8.doc

ZR-1B

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/127/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik9.doc

DL-1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/127/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik10.doc

IL-1

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/127/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik11.doc

ZL-1A

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/127/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik12.doc

ZL-1B

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »