| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/114/11 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120 poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306; z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy uchwala:

§ 1. Stawkę dzienną opłaty targowej w wysokości 30,00 zł na terenie Gminy Ornontowice od każdego stanowiska, z którego prowadzona jest sprzedaż.

§ 2. Należność z tytułu opłaty targowej na terenie Gminy płatna jest w dniu prowadzenia sprzedaży.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej na terenie Gminy w drodze inkasa.

§ 4. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się: Dariusza Spyra - pracownika Urzędu Gminy Ornontowice i Adama Malczyk – pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach. Ustala się prowizję dla inkasenta z tytułu przedmiotowego inkasa w wysokości 10 % zebranych należności w dni powszednie i 20% zebranych należności w niedzielę i święta oraz w dni wolne od pracy dla pracowników Urzędu Gminy. Sposób rozliczeń inkasa oraz wypłat prowizji określony będzie w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy, a inkasentem.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/213/08 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 203 poz. 3816).

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »