| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/86/ 2011 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr.142poz.1591z późn. zm.) w związku z art. 5 i 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U.z 2010r Nr.95 poz. 613.z późn . zm.) Rada Gminy Wielowieś uchwala:
§ 1. Brak treści
1. Ustalić stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,67 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,80 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,45 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
f) garaży - 6,74 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
g) garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych – 0,70 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
2. Ustalić stawki podatku od nieruchomości od budowli:
- budowle związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - 0,2 % wartości
- pozostałe 2 % ich wartości
3. Ustalić stawki podatku od nieruchomości od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł. od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł. od 1m2 powierzchni.
d) zajętych pod ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól – 0,02 zł. od 1m2
§ 2. Brak treści
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby:
a) działalności kulturalnej
b) ochrony bezpieczeństwa , porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
2. Zwolnienia określone § 2 ust. 1 w nie dotyczą nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »