| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/86/ 2011 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr.142poz.1591z późn. zm.) w związku z art. 5 i 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U.z 2010r Nr.95 poz. 613.z późn . zm.) Rada Gminy Wielowieś uchwala:
§ 1. Brak treści
1. Ustalić stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,67 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,80 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,45 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
f) garaży - 6,74 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
g) garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych – 0,70 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
2. Ustalić stawki podatku od nieruchomości od budowli:
- budowle związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - 0,2 % wartości
- pozostałe 2 % ich wartości
3. Ustalić stawki podatku od nieruchomości od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł. od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł. od 1m2 powierzchni.
d) zajętych pod ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól – 0,02 zł. od 1m2
§ 2. Brak treści
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby:
a) działalności kulturalnej
b) ochrony bezpieczeństwa , porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
2. Zwolnienia określone § 2 ust. 1 w nie dotyczą nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyrankiewicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »