| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) - Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

.

Stawka podatku od nieruchomości na 2012 rok dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust.1, ustawy o podatkach lokalnych od budynków, budowli, gruntów wynosi rocznie:

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części

- od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,63 zł

2) Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w tym również piwnic

- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 21,26 zł

3) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,89 zł

4) Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,43 zł

5) Od budynków gospodarczych nie podlegających ustawowemu zwolnieniu i niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,68 zł

6) Garaże zharmonizowane – kompleksy niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,03 zł

7) Garaże pozostałe niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

- od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,03 zł

8) Od pozostałych budynków nie wymienionych w pkt 1 – 7, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,68 zł

9) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% wartości

10) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- od 1 m2 powierzchni - 0,76 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych

- od 1 ha powierzchni - 4,32 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m2 powierzchni - 0,30 zł

d) pozostałych niezabudowanych

- od 1 m2 powierzchni - 0,14 zł

§ 2.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr LXIV/521/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku na rok 2011.

§ 3.

1) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

2) Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

3) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »