| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/106/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2012 r. oraz określenia zasad ustalenia poboru i terminów płatności tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się na 2012 rok stawkę roczną opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Żywiec w wysokości 38,00 zł od jednego psa.

§ 2.

Zwalnia się od opłaty od posiadania psów wziętych z żywieckiego schroniska dla bezdomnych zwierząt na podstawie umowy adopcyjnej spisanej w 2012 roku.

§ 3.

1) Opłatę o której wyżej mowa posiadacz psa jest zobowiązany wpłacić bez wezwania w terminie do dnia 16 kwietnia 2012 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żywcu.

2) W przypadku gdy obowiązek wpłaty opłaty od posiadania psów powstał po dniu 16 kwietnia 2012 roku opłata płatna jest w ciągu 14 dni od daty nabycia psa.

3) W przypadku gdy obowiązek wpłaty opłaty od posiadania psów wygasł w I połowie roku, lub gdy powstał w II połowie roku, posiadacz psa wpłaca opłatę w wysokości połowy stawki określonej w § 1.

4) O okolicznościach powodujących powstanie lub wygaśnięcie obowiązku wpłaty opłaty posiadacz psa zawiadamia w terminie 14 dni Urząd Miejski w Żywcu Wydział Finansów i Budżetu.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

1) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 6.

Traci na mocy uchwała Nr LXIV/524/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2011 r. oraz określenia zasad ustalenia poboru i terminów płatności tej opłaty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »