| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/106/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2012 r. oraz określenia zasad ustalenia poboru i terminów płatności tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się na 2012 rok stawkę roczną opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Żywiec w wysokości 38,00 zł od jednego psa.

§ 2.

Zwalnia się od opłaty od posiadania psów wziętych z żywieckiego schroniska dla bezdomnych zwierząt na podstawie umowy adopcyjnej spisanej w 2012 roku.

§ 3.

1) Opłatę o której wyżej mowa posiadacz psa jest zobowiązany wpłacić bez wezwania w terminie do dnia 16 kwietnia 2012 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żywcu.

2) W przypadku gdy obowiązek wpłaty opłaty od posiadania psów powstał po dniu 16 kwietnia 2012 roku opłata płatna jest w ciągu 14 dni od daty nabycia psa.

3) W przypadku gdy obowiązek wpłaty opłaty od posiadania psów wygasł w I połowie roku, lub gdy powstał w II połowie roku, posiadacz psa wpłaca opłatę w wysokości połowy stawki określonej w § 1.

4) O okolicznościach powodujących powstanie lub wygaśnięcie obowiązku wpłaty opłaty posiadacz psa zawiadamia w terminie 14 dni Urząd Miejski w Żywcu Wydział Finansów i Budżetu.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

1) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 6.

Traci na mocy uchwała Nr LXIV/524/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2011 r. oraz określenia zasad ustalenia poboru i terminów płatności tej opłaty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »