| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/107/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012r

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości, poza nieruchomościami wymienionymi w art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

a) grunty, budynki i obiekty budowlane związane z funkcjonowaniem cmentarzy,

b) budynki, budowle, grunty lub ich części niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystywane do działalności, o której mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.),

c) budynki, budowle, grunty lub ich części niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystywane do działalności, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),

d) budynki, budowle, grunty lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie ochotniczej ochrony przeciwpożarowej,

e) budynki, grunty lub ich części o powierzchni do 20m2 wykorzystywane na działalność statutową stowarzyszeń, organizacji i związków o ile nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

f) budynki mieszkalne, z wyłączeniem znajdujących się w nich powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których w 2012 roku zainstalowano urządzenia wykorzystujące siły przyrody (woda, wiatr),

g) budynki mieszkalne, z wyłączeniem znajdujących się w nich powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których w 2012 roku przeprowadzono termoizolację polegającą na wymianie okien i dociepleniu budynku.

§ 2.

1) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »