| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/137/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4 ust.1-3, art. 21, ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr L/585/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miejska w Czerwionce – Leszczynach uchwala:

§ 1. W uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w rozdziale V – Zasady wynajmowania wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m² dodaje się § 12(1) w brzmieniu:

„ 1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń strychowych następuje po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie tych pomieszczeń na rzecz osoby, która dokonała adaptacji.

2. Dla lokali o których mowa w ust. 1 niezależnie od ich powierzchni użytkowej stosuje się stawkę czynszu określoną Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta na ogólnych zasadach przewidzianych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

3. Do lokali o których mowa w ust. 1 nie stosuje się postanowień uchwały, ujętych w §§ 1 - 26 ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »