| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/137/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4 ust.1-3, art. 21, ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr L/585/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miejska w Czerwionce – Leszczynach uchwala:

§ 1. W uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w rozdziale V – Zasady wynajmowania wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m² dodaje się § 12(1) w brzmieniu:

„ 1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń strychowych następuje po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie tych pomieszczeń na rzecz osoby, która dokonała adaptacji.

2. Dla lokali o których mowa w ust. 1 niezależnie od ich powierzchni użytkowej stosuje się stawkę czynszu określoną Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta na ogólnych zasadach przewidzianych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

3. Do lokali o których mowa w ust. 1 nie stosuje się postanowień uchwały, ujętych w §§ 1 - 26 ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »