| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11.085.2011 Rady Gminy Panki

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/09 Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 146, ust.2 i art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz.651; z późn. zm.) Rada Gminy Panki uchwala :

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/167/09 Rady Gminy w Pankach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 oznacza się jako „§1.1.” i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:„§1.2.” na poczet opłaty adiacenckiej wlicza się dobrowolne wpłaty udzielone na budowę kanalizacji sanitarnej w następujący sposób:

1) w przypadku opłaty co najmniej w wysokości 1.200 zł. uważa się, że opłata adiacencka została wniesiona,

2) w przypadku opłaty poniżej 1.200 zł. wpłata pomniejsza należną opłatę adiacencką.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 08.060.2011 Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/58/2003 Rady Gminy Panki z dnia 16 października 2003 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania sieci kanalizacyjnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Elżbieta Matusak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »