| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11.085.2011 Rady Gminy Panki

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/09 Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 146, ust.2 i art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz.651; z późn. zm.) Rada Gminy Panki uchwala :

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/167/09 Rady Gminy w Pankach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 oznacza się jako „§1.1.” i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:„§1.2.” na poczet opłaty adiacenckiej wlicza się dobrowolne wpłaty udzielone na budowę kanalizacji sanitarnej w następujący sposób:

1) w przypadku opłaty co najmniej w wysokości 1.200 zł. uważa się, że opłata adiacencka została wniesiona,

2) w przypadku opłaty poniżej 1.200 zł. wpłata pomniejsza należną opłatę adiacencką.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 08.060.2011 Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/58/2003 Rady Gminy Panki z dnia 16 października 2003 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania sieci kanalizacyjnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Elżbieta Matusak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Diana Borowiecka

Specjalista ds. PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »