| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 168/XIV/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela

Or-0150/00139/11

2011/074659

Uchwała Nr 168/XIV/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2006, nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w jednostkach oświatowych Miasta Rybnika

RADA MIASTA RYBNIKA
uchwala:

§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie jak w tytule zmianie ulega § 4 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkole opisanej w poniższej tabeli albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości w niej określonej:

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ilość oddziałów

Wysokość dodatku

do 3 oddziałów

750

od 4 do 5 oddziałów

850

powyżej 5 oddziałów

950

DYREKTOR POZOSTAŁYCH PLACÓWEK

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

950

Placówki wychowania pozaszkolnego

1 050

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

1 500

INNE STANOWISKA KIEROWNICZE

Kierownik warsztatu szkolnego

450

WICEDYREKTORZY

Rodzaj placówki

Wysokość dodatku

przedszkola

400

szkoły podstawowe i gimnazja

500

szkoły ponadgimnazjalne (zespoły szkół, zespoły szkolno - przedszkolne),
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

600

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej, placówki wychowania pozaszkolnego

400

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »