| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 168/XIV/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela

Or-0150/00139/11

2011/074659

Uchwała Nr 168/XIV/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2006, nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w jednostkach oświatowych Miasta Rybnika

RADA MIASTA RYBNIKA
uchwala:

§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie jak w tytule zmianie ulega § 4 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkole opisanej w poniższej tabeli albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości w niej określonej:

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ilość oddziałów

Wysokość dodatku

do 3 oddziałów

750

od 4 do 5 oddziałów

850

powyżej 5 oddziałów

950

DYREKTOR POZOSTAŁYCH PLACÓWEK

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

950

Placówki wychowania pozaszkolnego

1 050

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

1 500

INNE STANOWISKA KIEROWNICZE

Kierownik warsztatu szkolnego

450

WICEDYREKTORZY

Rodzaj placówki

Wysokość dodatku

przedszkola

400

szkoły podstawowe i gimnazja

500

szkoły ponadgimnazjalne (zespoły szkół, zespoły szkolno - przedszkolne),
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

600

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej, placówki wychowania pozaszkolnego

400

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »