| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Bestwina

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), 4 ust. 1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95)

Rada Gminy Bestwina

uchwala:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach:

1. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

- od 1 m² powierzchni użytkowej 0,64 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- od 1 m² powierzchni użytkowej 20,53 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- od 1 m² powierzchni użytkowej 9,73 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumienu przepisów o działalnosci leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- od 1 m² powierzchni użytkowej 4,34 zł

e) pozostałych trwale związanych z gruntem

- od 1 m² powierzchni użytkowej 6,94 zł

f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m² powierzchni użytkowej 4,34 zł

g) budynki kontroli lotów

- od 1m² powierzchni użytkowej 1,50 zł

2. Od budowli według ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7

a) pozostałych 2%

b) przenaczonych pod działalność lotnisk i lądowisk, związanych z obsługą pasów startowych z zakresie startów i lądowań 0,001%

3. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- od 1 m² powierzchni 0,75 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych

- od 1 hektara powierzchni 4,33 zł

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m² powierzchni 0,12 zł

d) pozostałych

- od 1 m² powierzchni 0,20 zł

e) przeznaczonych do działalności lotnisk i lądowisk związanych z obsługą pasów startowych w zakresie startów i lądowań

- od 1 m² powierzchni 0,01 zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz budowle:

1. zajęte na potrzeby prowadzenia ochrony przeciwpożarowej, zwolnienie nie dotyczy nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. grunty stanowiące drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bestwina Nr XLV/312/10 z dnia 07 października 2010 r. roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2011 roku oraz Uchwała Rady Gminy Bestwina Nr V/27/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr XLV/312/10 z dnia 07 października 2010 r. roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2011 roku

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń a także na stronie BIP Urzędu Gminy Bestwina

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »