| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/86/2011 Rady Gminy Bestwina

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia na 2012 rok stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. roku Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 10, art. 12 ust. 4, art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz.95)

Rada Gminy Bestwina

uchwala:

§ 1.

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących w gminie Bestwina zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody związane z ochroną przeciwpożarową.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XLV/313/10 z dnia 7 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok obowiązujących w Gminie Bestwina.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

Załącznik do Uchwały Nr X/86/2011
Rady Gminy Bestwina
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 1 do Uchwały transport Nr

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »