| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/241/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Czeladź w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity: Dz.U. nr 95 poz. 613 z 2010r. z późniejszymi zmianami/

Rada Miejska w Czeladzi uchwala :

§ 1. Wprowadza się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości :

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,61 zł

2. Od budynków lub ich części :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 20,61 zł

b) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,60 zł

c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej; 4,07 zł

3. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

a) garaży od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,90 zł

b) budynków gospodarczych od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,19 zł

c) pozostałych budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,90 zł

4. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

5. Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,76 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,35 zł

c) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodno-retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4.04 zł

§ 2. Z dniem 31.12.2011 r. traci moc Uchwała Nr LVIII/943/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 października 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź oraz umieszczenie na stronie internetowej miasta Czeladź

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Cieśluk

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »