| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/242/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. grunty oraz budynki lub ich części będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych miasta działających w formie jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

2. grunty oraz budynki lub ich części będące w posiadaniu miejskich instytucji upowszechniania kultury z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

3. budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) wraz gruntami związanymi z tymi budynkami

4. grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

5. grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej służące potrzebom wszystkich mieszkańców

6. grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie osobom trzecim

7. grunty, budynki lub ich części położone na terenie cmentarza komunalnego

8. grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące lecznictwu zamkniętemu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej

9. grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez stowarzyszenia w zakresie zwalczania patologii społecznych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

10. grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia działalności statutowej na rzecz emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, kombatantów, inwalidów wojennych i byłych więźniów politycznych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »