| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/242/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. grunty oraz budynki lub ich części będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych miasta działających w formie jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

2. grunty oraz budynki lub ich części będące w posiadaniu miejskich instytucji upowszechniania kultury z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

3. budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) wraz gruntami związanymi z tymi budynkami

4. grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

5. grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej służące potrzebom wszystkich mieszkańców

6. grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie osobom trzecim

7. grunty, budynki lub ich części położone na terenie cmentarza komunalnego

8. grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące lecznictwu zamkniętemu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej

9. grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez stowarzyszenia w zakresie zwalczania patologii społecznych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

10. grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia działalności statutowej na rzecz emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, kombatantów, inwalidów wojennych i byłych więźniów politycznych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »