| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/243/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ , art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity: Dz.U. nr 95 poz. 613 z 2010r. z późniejszymi zmianami/

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Czeladzi

1. wprowadza na terenie miasta Czeladź opłatę od posiadania psów;

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4. zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się na terenie Miasta Czeladź opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 35,00 zł od każdego psa.

§ 4. Opłatę obniża się o połowę tj. do kwoty 17,50 zł z tytułu posiadania jednego psa przez emerytów w wieku do 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe bez względu na wielkość pobieranej emerytury oraz bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

§ 5. Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 6. Opłata płatna jest z góry, bez wezwania , do końca marca każdego roku lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 7. Zarządza się pobór opłaty, w drodze inkasa, przez jednostki organizacyjne uprawnione do administrowania zasobami mieszkaniowymi:

1) Zakład Budynków Komunalnych

2) Czeladzką Spółdzielnię Mieszkaniową

3) Spółdzielnię Mieszkaniową SATURN

4) Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową SKARBEK

5) Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

§ 8. Zainkasowane wpływy z opłaty od posiadania psów podlegają przekazaniu w całości do budżetu miasta w terminach

- do dnia 15 kwietnia w odniesieniu do opłat pobranych do końca marca,

- do dnia 15 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału w odniesieniu do opłat pobranych w miesiącach od kwietnia do grudnia.

§ 9. Za pobór opłaty od posiadania psów inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 % sumy zainkasowanego podatku.

§ 10. Z dniem 31.12.2011 r. traci moc Uchwała Nr XLIII/597/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 października 2008 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź oraz umieszczenie na stronie internetowej Miasta Czeladź.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »