| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/98/110/2011 Rady Gminy Suszec

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.5 ust.1,2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (j.t. Dz. U z 2010r., Nr 95, poz.613,ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje :

§ 1. Określić wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości zwanego dalej podatkiem:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,83 zł od 1m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,32 zł od 1ha powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,23 zł od 1m² powierzchni,

za wyjątkiem gruntów oznaczonych symbolem:

- Ws ” grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 0,05zł od 1m² powierzchni,

- „dr” drogi za wyjątkiem gruntów określonych w art. 2 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych 0,05zł od 1m² powierzchni

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych -0,69zł od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,23zł 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,75 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,39zł od 1m² powierzchni użytkowej;

3. od budowli

- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) .


§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/87/422/2010 Rady Gminy Suszec z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Verum Audyt

Audyt. Usługi księgowe. Doradztwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »