| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/98/110/2011 Rady Gminy Suszec

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.5 ust.1,2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (j.t. Dz. U z 2010r., Nr 95, poz.613,ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje :

§ 1. Określić wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości zwanego dalej podatkiem:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,83 zł od 1m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,32 zł od 1ha powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,23 zł od 1m² powierzchni,

za wyjątkiem gruntów oznaczonych symbolem:

- Ws ” grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 0,05zł od 1m² powierzchni,

- „dr” drogi za wyjątkiem gruntów określonych w art. 2 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych 0,05zł od 1m² powierzchni

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych -0,69zł od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,23zł 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,75 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,39zł od 1m² powierzchni użytkowej;

3. od budowli

- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) .


§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/87/422/2010 Rady Gminy Suszec z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »