| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/99/111/2011 Rady Gminy Suszec

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. ,Nr 142 ,poz.1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( j. t. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości : grunty, budynki lub ich części, budowle:

1) Wykorzystywane na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

2) Zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie: wychowania i upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, czytelnictwa, opieki nad amatorskim ruchem artystycznym, popularyzacji tradycji kultury w gminie, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie nie obejmuje przedmiotu opodatkowania określonego w art. 7 ust 1.pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

3) Zajęte na cele prowadzenia działalności statutowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

4) Związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty pod drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako „dr” z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust.1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/69/99/2003 Rady Gminy Suszec z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »