| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/99/111/2011 Rady Gminy Suszec

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. ,Nr 142 ,poz.1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( j. t. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości : grunty, budynki lub ich części, budowle:

1) Wykorzystywane na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

2) Zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie: wychowania i upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, czytelnictwa, opieki nad amatorskim ruchem artystycznym, popularyzacji tradycji kultury w gminie, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie nie obejmuje przedmiotu opodatkowania określonego w art. 7 ust 1.pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

3) Zajęte na cele prowadzenia działalności statutowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

4) Związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty pod drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako „dr” z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust.1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/69/99/2003 Rady Gminy Suszec z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »