| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/103/115/2011 Rady Gminy Suszec

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu poboru

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 , art.40 ust.1, art.41 ust.1 ,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001r., Nr .142, poz.1591 ze zm.) art.19 pkt. 1 lit „a” i pkt. 2 ustawy dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych1) ( j. t. Dz. z 2010r., Nr 95,poz.613 ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Suszec w wysokości 10 zł.

§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób dokonujących sprzedaży.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej w poszczególnych sołectwach powołuje się sołtysów:

w sołectwie Kobielice Bronisławę Czernecką

w sołectwie Kryry Józefa Klimka

w sołectwie Mizerów Lucynę Budziszak

w sołectwie Radostowice Barbarę Matula

w sołectwie Rudziczka Stanisława Godźka

w sołectwie Suszec Tadeusza Paszka

3. Inkasent pobraną opłatę targową odprowadza w następnym dniu roboczym na rachunek Urzędu Gminy Suszec.


§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % od sumy pobranej i terminowo przekazanej na rachunek Urzędu Gminy Suszec opłaty targowej.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/82/203/2008 Rady Gminy Suszec z dnia 23 października 2008r.w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu poboru.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »