| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć stawki podatku od nieruchomości wg załącznika Nr 1 oraz stawki podatku od środków transportowych wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r..

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

1)Od 1 m2 gruntów:

a/

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi

0,84

b/

pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni

4,33

c/

pozostałych

0,27

d/

pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

0,10

e/

pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,27

2)Od budynków lub ich części:

a/

od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,59

b/

od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej

21,94

c/

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,45

d/

od budynków pozostałych lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,56

e/

od budynków pozostałych zajętych na garaże wolnostojące – od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,90

f/

od budynków pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,56

g/

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od - 1 m2 powierzchni użytkowej

10,24

3)Od budowli 2%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.

Ustala się wysokość stawek w podatku od środków transportowych na 2012 rok

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1)Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

Powyżej 9 ton mniej niż 12 ton

- samochody posiadające katalizatory spalin bez względu na rok produkcji

295,00 zł

590,00 zł

824,00 zł

- samochody wyprodukowane po roku 2000

345,00 zł

706,00 zł

944,00 zł

- samochody wyprodukowane w latach 1991-2000 włącznie

471,00 zł

824,00 zł

1062,00 zł

- samochody wyprodukowane do roku 1990 włącznie

590,00 zł

1062,00 zł

1296,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

dwie osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

15

1.413,00

1.649,00

15

1.532,00

1.767,00

trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

19

1.296,00

1.413,00

19

23

1.413,00

1.649,00

23

1.532,00

1.886,00

cztery osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

27

1.532,00

1.886,00

27

29

1.767,00

2.122,00

29

2.003,00

2.889,00

2)


Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj ciągnika

Ciągniki wyprodukowane

do roku 1995 włącznie

od 1996 do 2005 włącznie

po roku 2005

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

1062,00 zł

943,00 zł

824,00 zł

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.415,00 zł

1.296,00 zł

1.179,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Dwie osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatycznel ub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

25

824,00

1.062,00

25

31

1.296,00

1.532,00

31

1.709,00

2.283,00

Trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

40

1.474,00

2.062,00

40

2.062,00

2.953,00

3)Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 354,00 zł

4)Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Jedna oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

25

471,00

590,00

25

649,00

766,00

Dwie osie

Stawka podatku w złotych

12

28

354,00

590,00

28

33

766,00

1001,00

33

37

1062,00

1532,00

37

38

1649,00

2003,00

38

2062,00

2122,00

Trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

38

908,00

1148,00

38

1179,00

1532,00

5)

Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

mniejszej niż 30 miejsc

równej lub wyższej niż 30 miejsc

- wyprodukowanych po roku 2000

824,00

1649,00

- wyprodukowanych w latach 1991-2000 włącznie

943,00

1767,00

- wyprodukowanych do roku 1990 włącznie

1062,00

1886,00

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność Gminy.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »