| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Miasta Imielin

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych¹ ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn.zm.)

Rada Miasta Imielin

u c h w a l a:

§ 1. Ustalić na terenie miasta Imielin roczne stawki podatku od nieruchomości:

1. od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł.

2. od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł.

3. od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12 zł.

4. od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,65 zł.

5. od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,50 zł.

6. od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,24 zł.

7. od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł.

8. od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,10 zł.

9. od wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2%.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne innym podmiotom,

2) budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne oddane w posiadanie innym podmiotom:

a) zajęte na realizację zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

b) zajęte na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciw-pożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

c) zajęte na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

d) zajęte na realizację zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w zakresie wykonywania zadań własnych gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Szczęsny

Ireneusz Szczęsny, Kierownik Zespołu Wsparcia Operacyjnego w Link4

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »