| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Miasta Imielin

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych¹ ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn.zm.)

Rada Miasta Imielin

u c h w a l a:

§ 1. Ustalić na terenie miasta Imielin roczne stawki podatku od nieruchomości:

1. od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł.

2. od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł.

3. od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12 zł.

4. od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,65 zł.

5. od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,50 zł.

6. od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,24 zł.

7. od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł.

8. od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,10 zł.

9. od wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2%.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne innym podmiotom,

2) budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne oddane w posiadanie innym podmiotom:

a) zajęte na realizację zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

b) zajęte na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciw-pożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

c) zajęte na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

d) zajęte na realizację zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w zakresie wykonywania zadań własnych gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »