| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.115.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 roku z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala :

§ 1. 1. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,30 zł od 1 ha powierzchni

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1 m2 powierzchni,

2. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) gospodarczych nie związanych z gospodarstwem rolnym – 3,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

6) znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, których norma powierzchni przekracza ustaloną w przepisach prawa budowlanego – 7,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

7) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,35 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od budowli lub ich części – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 powołanej ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr Andrzej Kinasiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »