| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.118.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych i gruntach obowiązujących na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 2010 r. Nr 95, poz. 613 roku z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. nr 136 poz. 969 z 2006 roku), art 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
uchwala:

§ 1. Określić wzory:

1) Deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) Deklaracji na podatek rolny DR-1 zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) Deklaracji na podatek leśny DL-1 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4) Informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5) Informacji w sprawie podatku rolnego IR-1 zgodnie z załącznikiem Nr 5,

6) Informacji w sprawie podatku leśnego IL-1 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

7) Informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla współmałżonków IN-2 zgodnie z załącznikiem Nr 7,

8) Informacji w sprawie podatku rolnego dla współmałżonków IR-2 zgodnie z załącznikiem Nr 8,

9) Informacji w sprawie podatku leśnego dla współmałżonków IL-2 zgodnie z załącznikiem Nr 9,

10) Informacji o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości ZW-1/NRL zgodnie z załącznikiem Nr 10

11) Informacji o nieruchomościach rolnych ZR-1/A zgodnie z załącznikiem Nr 11,

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/437/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 października 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych i gruntach obowiązujących na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr Andrzej Kinasiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały  XVI.118.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011 r. do Uchwały Nr XVI.118.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do uchwały  XVI.118.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011 r. do Uchwały Nr XVI.118.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do uchwały  XVI.118.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011 r. do Uchwały Nr XVI.118.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do uchwały  XVI.118.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011 r. do Uchwały Nr XVI.118.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do uchwały  XVI.118.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011 r. do Uchwały Nr XVI.118.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do uchwały  XVI.118. 2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011 r. do Uchwały Nr XVI.118.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 7 do uchwały  XVI.118.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011 r. do Uchwały Nr XVI.118.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 8 do uchwały  XVI.118.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011 r. do Uchwały Nr XVI.118.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 9 do uchwały  XVI.118.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011 r. do Uchwały Nr XVI.118.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 10 do uchwały  XVI.118.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011 r. do Uchwały Nr XVI.118.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik Nr 11 do uchwały  XVI.118.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011 r. do Uchwały Nr XVI.118.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik11.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »