| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/132/2011 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 95 poz.613 z późn. zm./, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej


Rada Gminy Pawłowice

u c h w a l a :

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki, grunty i budowle stanowiące własność mienia komunalnego gminy za wyjątkiem nieruchomości lub ich części oddanych w dzierżawę lub najem na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości;

2) budynki, grunty i budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą;

3) budynki, grunty i budowle zajęte na prowadzenie działalności statutowej w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej za wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą;

4) budynki, grunty i budowle zajęte na cmentarze;

5) budynki, grunty i budowle zajęte na działalność charytatywną;

6) budowle stanowiące własność mienia komunalnego gminy służące do dostarczania i uzdatniania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz urządzenia kanalizacji deszczowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej "Racje Gminne".

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVIII/406/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od płacenia podatku od nieruchomości z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »