| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/134/ 2011 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ w związku z art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice

uchwala:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych :

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Samochód ciężarowy

Dopuszczalna masa całkowita

Powyżej 3,5t do 5,5t

włącznie

Powyżej 5,5t do 9t włącznie

Powyżej 9t

i mniej niż 12t

Stawka podatku w złotych

470

780

1040

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Samochód ciężarowy

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne

lub równoważne

Inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

15

1090

1140

15

1140

1420

3 osie

12

19

1040

1140

19

23

1350

1560

23

1560

1750

4 osie i więcej

12

27

1460

1560

27

29

1560

1830

29

1830

2650

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągnik siodłowy lub balastowy

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

830

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Ciągnik siodłowy i balastowy

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne

lub równoważne

Inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

31

1040

1560

31

1580

2070

3 osie

12

40

1560

1900

40

1900

2680

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Przyczepa lub naczepa

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

360

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Przyczepa lub naczepa

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne

lub równoważne

Inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

1 oś

12

25

310

440

25

440

700

2 osie

12

28

330

430

28

33

750

990

33

38

990

1460

38

1300

1870

3 osie

12

38

810

1090

38

1090

1440

7) od autobusu

Autobus

Liczba miejsc do siedzenia

Mniej niż 30 miejsc

30 miejsc lub więcej

Stawka podatku w złotych

930

1560

§ 2. Podatek uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej „Racje Gminne” i w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/306/2009 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Ostrowska

ekspert Instytutu Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »