| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/134/ 2011 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ w związku z art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice

uchwala:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych :

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Samochód ciężarowy

Dopuszczalna masa całkowita

Powyżej 3,5t do 5,5t

włącznie

Powyżej 5,5t do 9t włącznie

Powyżej 9t

i mniej niż 12t

Stawka podatku w złotych

470

780

1040

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Samochód ciężarowy

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne

lub równoważne

Inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

15

1090

1140

15

1140

1420

3 osie

12

19

1040

1140

19

23

1350

1560

23

1560

1750

4 osie i więcej

12

27

1460

1560

27

29

1560

1830

29

1830

2650

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągnik siodłowy lub balastowy

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

830

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Ciągnik siodłowy i balastowy

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne

lub równoważne

Inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

31

1040

1560

31

1580

2070

3 osie

12

40

1560

1900

40

1900

2680

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Przyczepa lub naczepa

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

360

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Przyczepa lub naczepa

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne

lub równoważne

Inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

1 oś

12

25

310

440

25

440

700

2 osie

12

28

330

430

28

33

750

990

33

38

990

1460

38

1300

1870

3 osie

12

38

810

1090

38

1090

1440

7) od autobusu

Autobus

Liczba miejsc do siedzenia

Mniej niż 30 miejsc

30 miejsc lub więcej

Stawka podatku w złotych

930

1560

§ 2. Podatek uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej „Racje Gminne” i w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/306/2009 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »