| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie uchwalenia stawki opłaty od posiadania psów na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. „f” ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. nr 95, poz. 613 z póź. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 95 poz. 962 z 25 października 2011 r.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 10 zł za każdego psa.

§ 2.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 30 maja 2011 r., na rachunek bankowy Urzędu Gminy prowadzony w B.S,. Radziechowy-Wieprz nr konta 80 8140 0009 0000 0127 2000 0150 lub u inkasentów lub w kasie Urzędu Gminy, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku bez wezwania w terminie od dnia powstania obowiązku podatkowego.

§ 3.

Do poboru opłaty od posiadania psów ustala się inkasentów poszczególnych sołectw.

§ 4.

Zobowiązuje się inkasentów do rozliczenia się z opłaty od posiadania psów w terminie 7 dni od daty jej pobrania w Urzędzie Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 5.

Ustala się prowizję dla inkasentów opłaty od posiadania psów w wysokości 30 % od zainkasowanej kwoty.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »