| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/153/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 3 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec uchwala:


§ 1. Określa się na terenie gminy Rudziniec dzienne stawki opłaty targowej w sposób następujący:

1) przy drobnej sprzedaży z kosza, wiadra – 18,- zł

2) przy sprzedaży ze stolika, straganu, ławy – 38,- zł

3) przy sprzedaży z wozu, traktora, przyczepy, samochodu – 46,- zł

4) przy sprzedaży prowadzonej w formie łączonej, tj. z kosza, wiadra, ze stolika, straganu, ławy, z wozu, traktora, przyczepy, samochodu - opłata stanowi sumę opłat wnoszonych za poszczególne formy sprzedaży.

§ 2. 1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

2. Na inkasentów poboru opłaty targowej na terenie danego sołectwa gminy Rudziniec wyznacza się Sołtysów poszczególnych sołectw.

3. Na inkasenta poboru opłaty targowej na terenie Zbiornika Wodnego Pławniowice wyznacza się Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu

4. Wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej ustala się w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.

5. Wykaz inkasentów upoważnionych do poboru opłaty targowej na danym terenie gminy Rudziniec stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Opłata targowa płatna jest do rąk upoważnionego inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży.

2. Inkasent pobierający opłatę zobowiązany jest wydać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty na pobraną kwotę.

3. Zobowiązuje się inkasenta do wpłacenia zainkasowanych kwot w kasie Urzędu Gminy Rudziniec w terminie 7 dni od dnia ich poboru oraz do dokonywania miesięcznego rozliczenia w terminie 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVI/628/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik do Uchwały Nr XIII/153/2011
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 3 listopada 2011 r.

WYKAZ INKASENTÓW

Lp.

Imię i nazwisko

Sołectwo

1

Sabina Gabrysiak

Bojszów

2

Inga Kubas

Bycina

3

Beata Szołtysek

Chechło

4

Bogusława Mydłowiecka

Kleszczów

5

Krystyna Szady

Łany

6

Urszula Troll

Łącza

7

Sylwester Olbrich

Ligota Łabędzka

8

Patrycja Lasota - Bieniek

Niekarmia

9

Andrzej Frejno

Niewiesze

10

Erwin Koszek

Pławniowice

11

Małgorzata Lasota

Poniszowice

12

Renata Bohm

Rudno

13

Teresa Heller

Rudziniec

14

Izabela Wrobel

Rzeczyce

15

Kornelia Lindner

Słupsko

16

Ewa Richter

Taciszów

17

Ewa Sztyrc

Widów

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »