| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/195/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Chorzów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art.57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn.zm.), art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Wprowadzić na terenie miasta Chorzów opłatę prolongacyjną z tytułu:

1) rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy lub powiatu,

2) odroczenia lub rozłożenia na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich

§ 2.

Ustalić stawkę opłaty prolongacyjnej w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 3.

Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacynej obowiązującej w dniu wydania decyzji dotyczącej rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy lub powiatu lub decyzji dotyczącej odroczenia lub rozłożenia na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »