| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Czernichów

z dnia 7 października 2011r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r. z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( t.j. Dz. U. Nr 136 poz. 969 z 2006 r. z późniejszymi zmianami ) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 póz, 1682 z 2002r. ) . art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. Nr 8. póz. 60 z 2005r. z późn. zm. )

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Do poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego wyznacza się inkasentów w osobach :

- Kliś Wiesław zam. Czernichów - w miejscowości Czernichów

- Pantoł Maria zam. Tresna - w miejscowości Tresna

- Stwora Krzysztof zam. Międzybrodzie Bialskie - w miejscowości Międzybrodzie Bialskie

- Orawczak Józef zam. Międzybrodzie Żywieckie - w miejscowości Międzybrodzie Żywieckie

2. Ustala się, że terminem płatności dla w/w inkasentów jest 4 dzień kalendarzowy po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata raty podatku powinna nastąpić.

§ 2.

1. 1. Ustala się inkasentów do poboru opłaty miejscowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Inkasenci pobierający opłatę miejscową odprowadzają ją kwartalnie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym pobrano opłatę.

§ 3.

1. Ustala się prowizję za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego oraz leśnego w wysokości 7% od zainkasowanej kwoty.

2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej określa Uchwała w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Czernichów.

§ 4.

1. Traci moc Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

Załącznik do Uchwały Nr X/84/2011
Rady Gminy Czernichów
z dnia 7 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wykaz inkasentów opłaty miejscowej

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »