| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/106/2011 Rady Gminy Lipie

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn zmianami/ art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613z póź. zm./, art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych/Dz.U.z 2010r.Nr 17 poz.95 z póź.zm/,orazObwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r./.MP.z 2011r.Nr 95, poz.961/,Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r./MP z 2011r. Nr 95, poz.962/.

Rada Gminy Lipie

uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie               - 630,00 zł

2) powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie               - 730,00 zł

3) powyżej 9,0 t                                           - 990,00 zł

4) równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi jezdnych:

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów w tonach

Rodzaj zawieszenia

Pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w

2 osie

12

13

840,00 zł

990,00 zł

13

14

1.020,00 zł

1.106.00zł

14

15

1.220,00 zł

1.270,00 zł

15

i więcej

1.250,00 zł

1.396,00 zł

3 osie

12

17

626,00 zł

896,00 zł

17

19

938,00 zł

1.208,00 zł

19

21

1.250,00 zł

1.418,00 zł

21

23

1.564,00 zł

1.626,00 zł

23

25

1.584,00 zł

1.750,00 zł

25

i więcej

1.584,00 zł

1.750,00 zł

4 osie i więcej

12

25

1.250,00 zł

1.563,00 zł

25

27

1.824,00 zł

2.012,00 zł

27

29

2.345,00 zł

2.470,00 zł

29

31

2.400,00 zł

2.646,00 zł

31

i więcej

2.400,00 zł

2.646,00 zł

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 t i poniżej 12 t               - 1.168.00 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi jezdnych

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Rodzaj zawieszenia

Pneumatyczne lub równoważne

Inny system
zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w

2 osie

12

18

940,00 zł

1.042,00 zł

18

25

1250,00 zł

1.272,00 zł

25

31

1.590,00 zł

1.604,00 zł

31

i więcej

1.896,00 zł

2.052,00 zł

3 osie

12

40

1.896,00 zł

1.918.00 zł

40

i więcej

2.490,00 zł

2.688,00zł

3.               Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę               całkowitą:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton               - 344,00 zł

2) równą 12 ton lub wyższą:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Rodzaj zawieszenia

Pneumatyczne lub równoważne

Inny system
zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w

1 oś

12

18

271,00 zł

280,00 zł

18

25

339,00 zł

354,00 zł

25

i więcej

568,00 zł

623,00 zł

2 osie

12

28

331,00 zł

448,00 zł

28

33

834,00 zł

938,00 zł

33

38

1.271,00 zł

1.438.00 zł

38

i więcej

1.667,00 zł

1.896,00 zł

3 osie

12

38

906,00 zł

1.042.00 zł

38

i więcej

1.250,00 zł

1.438,00 zł

4. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia :

1) mniej niż 30 miejsc                                           - 927,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc                             - 1.844,00 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane wyłącznie do celów dowożenia dzieci i młodzieży do szkół.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/187/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »