| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/88/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. ( M.P. 2011 Nr 95 poz. 961) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. ( M.P. 2011 Nr 95 poz. 962), art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn.zm.)

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012, jak następuje:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton – rubryki od D1 do D3 deklaracji:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA W TONACH

powyżej 3,5 t

do 5,5 t włącznie

powyżej 5,5 t.

do 9 t. włącznie

powyżej 9 t.

i mniej niż 12 t.

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

Samochody ciężarowe

700

1100

1350

2. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – rubryka D 4 deklaracji:

a) ciągniki siodłowe lub balastowe j. w. – 1 500 zł

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – rubryka D 5 deklaracji:

a) przyczepy lub naczepy j. w. – 1200 zł.

4. Autobusy – rubryki D 6 i D 7 deklaracji:

Liczba miejsc siedzących

mniejszej niż 30 miejsc

równej lub wyższej niż 30 miejsc

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

Autobusy

1350

1700

5. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – rubryki od D 8 do D 10 deklaracji:

DOPUSZCZALNA MASA

CAŁKOWITA w TONACH

ZAWIESZENIE OSI PNEUMATYCZNE LUB

RÓWNOWAŻNE

INNY SYSTEM ZAWIESZENIA

OSI

2 OSIE

nie mniej niż

mniej niż

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

15

850

1050

15

-

1200

1350

3 OSIE

nie mniej niż

mniej niż

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

19

850

1050

19

25

1130

1650

25

-

1570

1870

4 OSIE i więcej

nie mniej niż

mniej niż

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

29

1100

1800

29

31

1750

2650

31

-

1800

2650

6. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – rubryki D 11 i D 12 deklaracji:

Dopuszczalna masa

całkowita w tonach

Zawieszenie osi ciągnika pneumatyczne

lub podobne

Inny system zawieszenia

osi ciągnika

nie mniej niż

mniej niż

2 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

25

600

650

25

31

650

970

31

-

1500

2100

3 OSIE i WIĘCEJ

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

40

1350

1850

40

-

1900

2700

7. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – rubryki od D 13 do D 15 deklaracji:

Dopuszczalna masa

całkowita w tonach

Zawieszenie osi

pneumatyczne

lub podobne

Inny system

zawieszenia osi

nie mniej niż

mniej niż

1 OŚ

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

25

250

400

25

-

400

600

2 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

28

250

350

28

33

650

900

33

38

900

1380

38

-

1200

1800

3 OSIE I WIĘCEJ

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

38

1000

1300

38

-

1000

1400

§ 2.

1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc, wykorzystywane:

a) wyłącznie na działalność statutową - non profit - stowarzyszeń i fundacji działających w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki, kultury i sztuki, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej,

b) wyłącznie na dowożenie dzieci do szkół,

c) wyłącznie na dowożenie osób niepełnosprawnych.

2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, używane wyłącznie do transportu odpadów komunalnych i robót porządkowych, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton oraz ciągniki balastowe przystosowane do używania razem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu poniżej 12 ton.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Ponadto Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, tj. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i we wszystkich Sołectwach Gminy Milówka.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »