| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/88/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. ( M.P. 2011 Nr 95 poz. 961) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. ( M.P. 2011 Nr 95 poz. 962), art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn.zm.)

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012, jak następuje:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton – rubryki od D1 do D3 deklaracji:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA W TONACH

powyżej 3,5 t

do 5,5 t włącznie

powyżej 5,5 t.

do 9 t. włącznie

powyżej 9 t.

i mniej niż 12 t.

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

Samochody ciężarowe

700

1100

1350

2. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – rubryka D 4 deklaracji:

a) ciągniki siodłowe lub balastowe j. w. – 1 500 zł

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – rubryka D 5 deklaracji:

a) przyczepy lub naczepy j. w. – 1200 zł.

4. Autobusy – rubryki D 6 i D 7 deklaracji:

Liczba miejsc siedzących

mniejszej niż 30 miejsc

równej lub wyższej niż 30 miejsc

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

Autobusy

1350

1700

5. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – rubryki od D 8 do D 10 deklaracji:

DOPUSZCZALNA MASA

CAŁKOWITA w TONACH

ZAWIESZENIE OSI PNEUMATYCZNE LUB

RÓWNOWAŻNE

INNY SYSTEM ZAWIESZENIA

OSI

2 OSIE

nie mniej niż

mniej niż

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

15

850

1050

15

-

1200

1350

3 OSIE

nie mniej niż

mniej niż

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

19

850

1050

19

25

1130

1650

25

-

1570

1870

4 OSIE i więcej

nie mniej niż

mniej niż

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

29

1100

1800

29

31

1750

2650

31

-

1800

2650

6. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – rubryki D 11 i D 12 deklaracji:

Dopuszczalna masa

całkowita w tonach

Zawieszenie osi ciągnika pneumatyczne

lub podobne

Inny system zawieszenia

osi ciągnika

nie mniej niż

mniej niż

2 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

25

600

650

25

31

650

970

31

-

1500

2100

3 OSIE i WIĘCEJ

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

40

1350

1850

40

-

1900

2700

7. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – rubryki od D 13 do D 15 deklaracji:

Dopuszczalna masa

całkowita w tonach

Zawieszenie osi

pneumatyczne

lub podobne

Inny system

zawieszenia osi

nie mniej niż

mniej niż

1 OŚ

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

25

250

400

25

-

400

600

2 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

28

250

350

28

33

650

900

33

38

900

1380

38

-

1200

1800

3 OSIE I WIĘCEJ

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

38

1000

1300

38

-

1000

1400

§ 2.

1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc, wykorzystywane:

a) wyłącznie na działalność statutową - non profit - stowarzyszeń i fundacji działających w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki, kultury i sztuki, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej,

b) wyłącznie na dowożenie dzieci do szkół,

c) wyłącznie na dowożenie osób niepełnosprawnych.

2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, używane wyłącznie do transportu odpadów komunalnych i robót porządkowych, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton oraz ciągniki balastowe przystosowane do używania razem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu poniżej 12 ton.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Ponadto Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, tj. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i we wszystkich Sołectwach Gminy Milówka.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »