| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/89/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012r. i jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 - z późn. zm.), art. 15, 16 i 19 pkt 1, lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. ( M.P. 2011 Nr 95 poz. 961), art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn.zm.),

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się na rok 2012, wysokość stawek opłaty targowej, obowiązujących: na targowiskach wyznaczonych i oznakowanych przez Gminę - przy ul. Targowej, Mostowej i Targowisku Regionalnym przy Pl. Wolności oraz w innych miejscach:

w dni targów cotygodniowych

lub okolicznościowych

w inne dni

a) - z tytułu sprzedaży na jednym stanowisku

o powierzchni 3 m2 – dziennie

20,00 zł

10,00 zł.

b) przy sprzedaży z ręki lub z kosza, itp.

( w tym drobnych zwierząt) – dziennie

8,00 zł.

4,00 zł.

Podstawę wyliczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, ustala się dla wszystkich form sprzedaży (stoisko, stolik, pawilon przenośny, namiot, wykładzina, samochód osobowy, dostawczy, ciężarowy, wóz konny, itp.) - na równych zasadach, tj. od zajętej powierzchni.

2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach Gminy Milówka z wyjątkiem podmiotów, które mają podpisaną umowę dzierżawy na grunt leżący na targowisku.

§ 2.

Opłatę targową uiszcza się na targowisku, do rąk inkasenta, za otrzymaniem urzędowego dowodu wpłaty. Inkasenta opłaty targowej określa odrębna uchwała Rady Gminy Milówka.

§ 3.

Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Radę Gminy w odrębnej uchwale. Terminy rozliczania się inkasenta z pobranej opłaty targowej oraz tryb wypłacania wynagrodzenia ustala Wójt Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty t.j. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład Gminy Milówka i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r. a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »