| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/89/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012r. i jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 - z późn. zm.), art. 15, 16 i 19 pkt 1, lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. ( M.P. 2011 Nr 95 poz. 961), art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn.zm.),

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się na rok 2012, wysokość stawek opłaty targowej, obowiązujących: na targowiskach wyznaczonych i oznakowanych przez Gminę - przy ul. Targowej, Mostowej i Targowisku Regionalnym przy Pl. Wolności oraz w innych miejscach:

w dni targów cotygodniowych

lub okolicznościowych

w inne dni

a) - z tytułu sprzedaży na jednym stanowisku

o powierzchni 3 m2 – dziennie

20,00 zł

10,00 zł.

b) przy sprzedaży z ręki lub z kosza, itp.

( w tym drobnych zwierząt) – dziennie

8,00 zł.

4,00 zł.

Podstawę wyliczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, ustala się dla wszystkich form sprzedaży (stoisko, stolik, pawilon przenośny, namiot, wykładzina, samochód osobowy, dostawczy, ciężarowy, wóz konny, itp.) - na równych zasadach, tj. od zajętej powierzchni.

2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach Gminy Milówka z wyjątkiem podmiotów, które mają podpisaną umowę dzierżawy na grunt leżący na targowisku.

§ 2.

Opłatę targową uiszcza się na targowisku, do rąk inkasenta, za otrzymaniem urzędowego dowodu wpłaty. Inkasenta opłaty targowej określa odrębna uchwała Rady Gminy Milówka.

§ 3.

Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Radę Gminy w odrębnej uchwale. Terminy rozliczania się inkasenta z pobranej opłaty targowej oraz tryb wypłacania wynagrodzenia ustala Wójt Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty t.j. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład Gminy Milówka i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r. a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »