| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Mszana

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportu na 2012 rok i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.z późniejszymi zmianami/, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 /Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami/

§ 1. Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 666,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 963,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.201,00 zł

2) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniej niż 15 ton – o liczbie osi – dwie 465,00 zł

b) równej i wyższej niż 15 ton - o liczbie osi – dwie 656,00 zł

c) równej i wyższej niż 12 ton a mniej niż 19 ton – o liczbie osi – trzy 271,00 zł

d) równej i wyższej niż 19 ton a mniej niż 23 tony- o liczbie osi – trzy 782,00 zł

e) równej i wyższej niż 23 tony - o liczbie osi – trzy 1.201,00 zł

f) równej i wyższej niż 12 ton a mniej niż 25 ton – o liczbie osi – cztery i więcej 79200 zł

g) równej i wyższej niż 25 tony a mniej niż 27ton - o liczbie osi – cztery i więcej 792,00 zł

h) równej i wyższej niż 27 ton a mniej niż 29 ton - o liczbie osi – cztery i więcej 1.237,00 zł

i) równej i wyższej niż 29 ton - o liczbie osi – cztery i więcej 1.963,00 zł

3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 15 ton - o liczbie osi – dwie 656,00 zł

b) równej i wyższej niż 15 ton - o liczbie osi – dwie 1.487,00 zł

c) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 19 ton - o liczbie osi – trzy 603,00 zł

d) równej i wyższej niż 19 ton a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi – trzy 1.203,00 zł

e) równej i wyższej niż 23 tony - o liczbie osi – trzy 1.873,00 zł

f) równej i wyższej niż 12 t a mniej niż 25 tony - o liczbie osi – cztery i więcej 1.201,00 zł

g) równej i wyższej niż 25 tony a mniej niż 27 ton - o liczbie osi – cztery i więcej 1.201,00 zł

h) równej i wyższej niż 27 ton a mniej niż 29 ton - o liczbie osi – cztery i więcej 1.963,00 zł

i) równe j i wyższej niż 29 ton - o liczbie osi – cztery i więcej 2.912,00 zł

4) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.180,00 zł

5) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton - o liczbie osi – dwie 316,00 zł

b) równej i wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton - o liczbie osi – dwie 666,00 zł

c) równej i wyższej niż 31 ton - o liczbie osi – dwie 1.678,00 zł

d) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton - o liczbie osi – trzy 1.479,00 zł

e) równej i wyższej niż 40 ton - o liczbie osi – trzy 2.044,00 zł

6) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton – o liczbie osi – dwie 571,00 zł

b) równej i wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton - o liczbie osi – dwie 1.090,00 zł

c) równej i wyższej niż 31 ton - o liczbie osi – dwie 2.296,00 zł

d) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton - o liczbie osi – trzy 2.044,00 zł

e) równej i wyższej niż 40 ton - o liczbie osi – trzy 2.973,00 zł

7) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1 038,00 zł

8) Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą:

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton - o liczbie osi – jedna 211,00 zł

b) równej i wyższej niż 25 ton - o liczbie osi – jedna 588,00 zł

c) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton - o liczbie osi – dwie 250,00 zł

d) równej i wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony - o liczbie osi – dwie 731,00 zł

e) równej i wyższej niż 33 tony a mniejszej niż 38 ton - o liczbie osi – dwie 1009,00 zł

f) równej i wyższej niż 38 ton - o liczbie osi – dwie 1.363,00 zł

g) równej i wyższej niż 12 a mniej niż 38 ton - o liczbie osi trzy 804,00 zł

h) równej i wyższej niż 38 ton - o liczbie osi trzy 1.120,00 zł

9) Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton -o liczbie osi – jedna 380,00 zł

b) równej i wyższej niż 25 ton -o liczbie osi – jedna 666,00 zł

c) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton -o liczbie osi – dwie 367,00 zł

d) równej i wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony -o liczbie osi – dwie 1 009,00 zł

e) równej i wyższej niż 33 tony a mniejszej niż 38 ton -o liczbie osi – dwie 1.53200 zł

f) równej i wyższej niż 38 ton -o liczbie osi – dwie 2 018,00 zł

g) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 38 ton -o liczbie osi - trzy 1.120,00 zł

h) równej i wyższej niż 38 ton -o liczbie osi - trzy 1.522,00 zł

10) Od autobusów

a) mniej niż 30 miejsc 725,00 zł

b) równej lub więcej niż 30 miejsc 1.439,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody wykorzystywane wyłącznie na:

- potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIV/50/2010 z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu na 2011 rok

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »