| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 157/XV/11 Rady Miasta Żory

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust.1 i 4, art. 7 ust. 3 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) RADA MIASTA u c h w a l a :

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :

WYSZCZEGÓLNIENIE

STAWKA PODATKU w

1

2

I. OD GRUNTÓW

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

0,84

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

4,33

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni

0,43

II. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,70

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

21,94

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

10,24

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,45

pozostałych, w tym :

- budynków gospodarczych, będących w posiadaniu osób fizycznych od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,50

- garaży od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,36

- altan usytuowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, przekraczających obowiązujące ich normy powierzchni od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,36

- innych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,36

III. OD BUDOWLI

od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 stawy o podatkach i opłatach lokalnych, powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały

2 % wartości

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty zajęte pod pasy drogowe inne niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta , który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 564/LII/10 Rady Miasta Żory z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr 18/II/10 Rady Miasta Żory z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 564/LII/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »