| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 158/XV/11 Rady Miasta Żory

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 18a ust 1, art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i 3 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) RADA MIASTA u c h w a l a:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Żory opłatę od posiadania psów.

§ 2. Określa się stawkę opłaty od posiadania psów, pobieranej od osób fizycznych posiadających psy, a nie objętych ustawowym zwolnieniem, w kwocie 55,00 zł od każdego posiadanego psa.

§ 3. Opłata od posiadania psów jest płatna z góry bez wezwania, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Żory w terminie do dnia 31 maja lub w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa, jeżeli okoliczność ta nastąpiła po dniu 31 maja.

§ 4. Opłatę od posiadania psów pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba posiadająca psa, weszła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 5. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów odebranych z punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt, działającego w ramach Zakładu Techniki Komunalnej Spółka z o.o. w Żorach, które uprzednio trafiły do wyżej wymienionej placówki jako psy bezpańskie lub zostały tam odprowadzone przez osoby obce w stosunku do obecnego posiadacza. Zwolnienie obowiązywać będzie przez okres 2 lat od daty pobrania psa z placówki.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który poda jej treść do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 565/LII/10 Rady Miasta Żory z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »