| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 158/XV/11 Rady Miasta Żory

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 18a ust 1, art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i 3 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) RADA MIASTA u c h w a l a:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Żory opłatę od posiadania psów.

§ 2. Określa się stawkę opłaty od posiadania psów, pobieranej od osób fizycznych posiadających psy, a nie objętych ustawowym zwolnieniem, w kwocie 55,00 zł od każdego posiadanego psa.

§ 3. Opłata od posiadania psów jest płatna z góry bez wezwania, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Żory w terminie do dnia 31 maja lub w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa, jeżeli okoliczność ta nastąpiła po dniu 31 maja.

§ 4. Opłatę od posiadania psów pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba posiadająca psa, weszła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 5. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów odebranych z punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt, działającego w ramach Zakładu Techniki Komunalnej Spółka z o.o. w Żorach, które uprzednio trafiły do wyżej wymienionej placówki jako psy bezpańskie lub zostały tam odprowadzone przez osoby obce w stosunku do obecnego posiadacza. Zwolnienie obowiązywać będzie przez okres 2 lat od daty pobrania psa z placówki.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który poda jej treść do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 565/LII/10 Rady Miasta Żory z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »