| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 159/XV/11 Rady Miasta Żory

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) RADA MIASTA u c h w a l a :

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek w podatku od środków transportowych :

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach)

Stawka podatku (w złotych) :

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

580,00

powyżej 5,5 do 9,0 włącznie

780,00

powyżej 9,0 i poniżej 12,0

980,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych) :

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

15

1 100,00

1 200,00

15

16

1 300,00

1 400,00

16

1 600,00

1 700,00

trzy osie

12

16

1 300,00

1 400,00

16

19

1 600,00

1 700,00

19

23

2 000,00

2 100,00

23

2 100,00

2 200,00

cztery osie i więcej

12

27

2 000,00

2 100,00

27

29

2 100,00

2 200,00

29

2 120,00

2 560,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych) :

od 3,5 i poniżej 12

1 000,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych) :

Nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

25

1 200,00

1 300,00

25

31

1 400,00

1 500,00

31

1 670,00

2 040,00

trzy osie i więcej

12

40

1 600,00

1 800,00

40

2 200,00

2 660,00

3) od przyczepy i naczepy, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych) :

od 7 ton i poniżej 12 ton

250,00

b) równą lub wyższą niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych) :

Nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

25

280,00

340,00

25

490,00

590,00

dwie osie

12

28

300,00

350,00

28

33

740,00

890,00

33

38

1 120,00

1 360,00

38

1 480,00

1 780,00

trzy osie i więcej

12

38

1 110,00

1 150,00

38

1 150,00

1 340,00

4) od autobusów :

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych) :

mniejsza niż 30 miejsc

780,00

równa lub wyższa niż 30 miejsc

1 650,00

§ 2. Traci moc Uchwała nr 580/LIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta, który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »