| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 94/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961), Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje

§ 1.

Ustala się wysokość stawek w podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dębowiec:

1) od gruntów:

a)

od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,84zł

b)

pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

4,33zł

c)

od 1 m2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,43zł

d)

od 1 m2 gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako „dr”

0,07zł

2) od budynków lub ich części:

a)

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

0,70zł

b)

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

21,94zł

c)

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,24zł

d)

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,45zł

e)

od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,36zł

3) od budowli - 2% wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2.

Podatek jest płatny w ustawowych terminach płatności.

§ 3.

Tracą moc uchwały nr 350/XLIII/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 229, poz. 3316) i 28/IV/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 45, poz. 811).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »