| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 94/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961), Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje

§ 1.

Ustala się wysokość stawek w podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dębowiec:

1) od gruntów:

a)

od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,84zł

b)

pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

4,33zł

c)

od 1 m2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,43zł

d)

od 1 m2 gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako „dr”

0,07zł

2) od budynków lub ich części:

a)

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

0,70zł

b)

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

21,94zł

c)

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,24zł

d)

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,45zł

e)

od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,36zł

3) od budowli - 2% wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2.

Podatek jest płatny w ustawowych terminach płatności.

§ 3.

Tracą moc uchwały nr 350/XLIII/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 229, poz. 3316) i 28/IV/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 45, poz. 811).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »