| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Istebna

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 95 poz.613 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172)

Rada Gminy Istebna
uchwala, co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

1.

Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej

b) piwnic od 1 m² powierzchni użytkowej

c) garaży w budynkach mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej

d) strychy od 1m² powierzchni użytkowej

e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie tej działalności za 1m² powierzchni użytkowej

f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej

g) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajetych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej

h) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej

0,70 zł

0,70 zł

0,70 zł

0,70 zł

19,00 zł

10,24 zł

4,45 zł

7,30 zł

2.

Od budowli - 2% ich wartości

3.

Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów od 1 m² powierzchni

b) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni

0,81 zł

4,33 zł

0,26 zł

§ 2.

Podatek płatny w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy Istebna.

§ 3.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:

1) związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) budynki gospodarcze lub ich części w których prowadzona jest działalność rolnicza lub leśna.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »