| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Istebna

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2012 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Z 2011 r.Nr 197 poz. 1172)

Rada Gminy w Istebnej
uchwala, co następuje:

§ 1.

Stawka opłaty targowej wynosi dziennie:

1.

przy sprzedaży artykułów rolnych sprzedawanych z ręki

47,00zł

2.

przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczych

i przemysłowych:

a) sprzedawanych ze straganu, stoiska,

własnych stolików przenośnych lub innych urządzeń

63,00zł

b) sprzedawanych z przyczepy, samochodu, platformy

94,00zł

§ 2.

1. Inkasentami mogą być sołtysi wsi.

2. Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 20% zainkasowanych kwot.

3. Inkasenci ,o którym mowa w ust.1 zobowiązani są do rozliczania zainkasowanych kwot Urzędem Gminy za okresy miesięczne w terminie do 5 każdego miesiąca z zastrzeżeniem iż rozliczenie za grudzień dokonywane jest do 31.12.2012 r.

4. Osoby prowadzące sprzedaż zobowiązane są do obliczania i uiszczenia bez wezwania z góry opłaty do rąk inkasenta w dniu sprzedaży.

5. Na pobraną opłatę targową inkasenci wydają pokwitowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »