| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Istebna

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i ust.2 art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r Nr 95 poz. 613 ze zm.)oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.z 2011r. Nr 197 poz. 1172).

Rada Gminy Istebna
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

1. od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej w tonach:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Samochody ciężarowe

Wyprodukowane po roku 1995

Wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

313,00 zł

535,00 zł

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

813,00 zł

1 173,00 zł

powyżej 9 t i poniżej 12 t

1 068,00 zł

1 219,00 zł

2. od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita

w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

15

1 312,00 zł

1 474,00 zł

15

1 822,00 zł

1 937,00 zł

3 osie

12

19

1 752,00 zł

2 065,00 zł

19

23

1 937,00 zł

2 322,00 zł

23

-

2 192,00 zł

2 564,00 zł

4 osie

12

29

1 822,00 z ł

2 322,00 zł

29

-

2 322,00 zł

2 974,00 zł

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Ciągniki siodłowe lub balastowe

Wyprodukowane po roku 1995

Wyprodukowane w roku 1995 i

wcześniej.

od 3,5 t do 7 t włącznie

1 068,00 zł

1 312,00 zł

powyżej 7 t i poniżej 12 t

1 312,00 zł

1 556,00 zł


4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita

w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niz

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

25

1 822,00 zł

2 065,00 zł

25

31

2008,00 zł

2 263,00 zł

31

2 192,00 zł

2 300,00 zł

3 osie

12

40

2 008,00 zł

2 216,00 zł

40

2 449,00 zł

2 974,00 zł

5. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego - 406,00 zł

6. od przyczepy lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadającego łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższa niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita

w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

1 oś

12

18

499,00 zł

568,00 zł

18

627,00 zł

754,00 zł

2 osie

12

28

685,00 zł

685,00 zł

28

33

940,00 zł

1 125,00 zł

33

37

1 125,00 zł

1 695,00 zł

37

1 509,00 zł

2 192,00 zł

3 osie

12

1 254,00 zł

1 671,00 zł

7. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia

Mniej niż 20 miejsc

Równej 20 mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka w

a) wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

1 068,00 zł

1 580,00 zł

2 031,00 zł

b) wyprodukowane po roku 1995

813,00 zł

1 195,00 zł

1 695,00 zł


§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

- pojazdy służące do ochrony przeciwpożarowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »