| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Kozy

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 1591 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M. P. Nr 95 poz. 961 z dnia 25 października 2011 r. ) Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dzienne stawki opłaty targowej wynoszą:

1) przy dokonywaniu sprzedaży na targowisku urządzonym w centrum gminy- 4.60 zł za 1 m² wyznaczonego stanowiska lub innego miejsca zajętego na targowisku,

2) przy dokonywaniu sprzedaży w innych miejscach targowych- 28 zł za 1 m² zajętego miejsca.

2. Stawka opłaty targowej, o której mowa w ust. 1 nie może przekraczać 728,64 zł dziennie.

§ 2. Inkasa należności określonych w § 1 dokonują w dniu sprzedaży następujące osoby:

1) Wiesław Parcia

2) Mieczysław Krawiec

§ 3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 14% od zainkasowanych bezpośrednio przez nich kwot.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/287/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 260 poz. 4090)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na obszarze Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »