| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Kozy

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 1591 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M. P. Nr 95 poz. 961 z dnia 25 października 2011 r. ) Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dzienne stawki opłaty targowej wynoszą:

1) przy dokonywaniu sprzedaży na targowisku urządzonym w centrum gminy- 4.60 zł za 1 m² wyznaczonego stanowiska lub innego miejsca zajętego na targowisku,

2) przy dokonywaniu sprzedaży w innych miejscach targowych- 28 zł za 1 m² zajętego miejsca.

2. Stawka opłaty targowej, o której mowa w ust. 1 nie może przekraczać 728,64 zł dziennie.

§ 2. Inkasa należności określonych w § 1 dokonują w dniu sprzedaży następujące osoby:

1) Wiesław Parcia

2) Mieczysław Krawiec

§ 3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 14% od zainkasowanych bezpośrednio przez nich kwot.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/287/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 260 poz. 4090)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na obszarze Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »