| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Kozy

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 962) Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012r.

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

5)przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą do 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - od 7 ton i poniżej 12 ton stawka podatku wynosi 818zł,

6)przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

7)od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/286/2010 Rady Gminy z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Śl Nr 260 poz. 4089).

§ 4. 1)Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

2)Uchwała podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń na obszarze Gminy Kozy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Roczne stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Roczne stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Roczne stawki podatku od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

Roczne stawki podatku od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »