| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Kozy

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 962) Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012r.

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

5)przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą do 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - od 7 ton i poniżej 12 ton stawka podatku wynosi 818zł,

6)przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

7)od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/286/2010 Rady Gminy z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Śl Nr 260 poz. 4089).

§ 4. 1)Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

2)Uchwała podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń na obszarze Gminy Kozy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Roczne stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Roczne stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Roczne stawki podatku od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Gminy Kozy
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

Roczne stawki podatku od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »