| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15.102.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok, poboru tego podatku oraz zwolnień podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 5, 6 ust. 12, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministerstwa Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. ( MP z 2011 r. Nr 95, poz. 961) Rada Miejska w Krzepicach, uchwala:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1)Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 15,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o dzialalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 3,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2)Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

3)Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków– 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,23 z ł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)budynki, grunty, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, poboru i uzdatniania wód, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody,

2)budynki zajęte na potrzeby muzeów innych niz rejestrowe z wyłączeniem zajętych na potrzeby działalności gospodarczej,

3)budynki, grunty, budowle służące działalności statutowej polegającej na wykonywaniu zadań niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonują w drodze inkasa w sołectwie inkasenci. Mieszkańcy z terenu miasta i osiedli (Kuków, Kuźniczka), a także sołectw mogą dokonywać wpłat w kasie Urzędu, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »