| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15.102.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok, poboru tego podatku oraz zwolnień podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 5, 6 ust. 12, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministerstwa Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. ( MP z 2011 r. Nr 95, poz. 961) Rada Miejska w Krzepicach, uchwala:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1)Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 15,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o dzialalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 3,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2)Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

3)Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków– 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,23 z ł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)budynki, grunty, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, poboru i uzdatniania wód, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody,

2)budynki zajęte na potrzeby muzeów innych niz rejestrowe z wyłączeniem zajętych na potrzeby działalności gospodarczej,

3)budynki, grunty, budowle służące działalności statutowej polegającej na wykonywaniu zadań niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonują w drodze inkasa w sołectwie inkasenci. Mieszkańcy z terenu miasta i osiedli (Kuków, Kuźniczka), a także sołectw mogą dokonywać wpłat w kasie Urzędu, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »