| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15.103.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613; z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Monitor Polski z 2011r. Nr 95 poz. 961) i Obwieszczenia Ministra Finnasów z dnia 25 pażdziernika 2011 w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.(Monitor Polski z 2011 r. Nr 95,poz.962) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 r.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Rok produkcji samochodu

Stawka podatku

powyżej 3,5

nie więcej niż 5,5

1998 i wcześniej

710

Po 1998

700

powyżej 5,5

nie więcej niż 9,0

1998 i wcześniej

760

Po 1998

730

powyżej 9,0

poniżej 12

1998 i wcześniej

1080

Po 1998

1030

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

2

12

13

1410

1530

13

14

1450

1530

14

15

1470

1650

15

1720

1780

3

12

17

1710

1740

17

19

1760

1800

19

21

1820

1860

21

23

1890

1930

23

25

1990

2470

25

2350

2440

4 i więcej

12

25

2250

2380

25

27

2470

2530

27

29

2590

2690

29

31

2720

2800

31

2820

2940

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Rok produkcji samochodu

Stawka podatku

1998 i wcześniej

920

Po 1998

890

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton.

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

2

12

18

1020

1030

18

25

1240

1260

25

31

1740

1770

31

37

1670

2270

37

2120

2300

3

12

37

2000

2090

37

40

2350

2820

40

2580

2940

5. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

a) zawieszenie pneumatyczne 460 zł

b) zawieszenie resorowe 470 zł

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne

Resorowe

1

12

18

520

560

18

25

630

710

25

36

1040

1360

36

1070

1620

2

12

28

1000

1050

28

33

1030

1060

33

36

1050

1500

36

38

1070

1500

38

1380

2050

3

12

36

1030

1130

36

38

940

1290

38

1140

1520

7. Od autobusów

Liczba miejsc do siedzenia

Rok produkcji

Stawka podatku

Do 15 włącznie

1998 i wcześniej

630

Po 1998

580

więcej niż 15 mniej niż 30

1998 i wcześniej

1070

Po 1998

1170

30 i więcej

1998 i wcześniej

2000

Po 1998

1950

§ 2. Wpłaty podatku można dokonać w kasie Urzędu, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »