| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15.103.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613; z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Monitor Polski z 2011r. Nr 95 poz. 961) i Obwieszczenia Ministra Finnasów z dnia 25 pażdziernika 2011 w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.(Monitor Polski z 2011 r. Nr 95,poz.962) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 r.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Rok produkcji samochodu

Stawka podatku

powyżej 3,5

nie więcej niż 5,5

1998 i wcześniej

710

Po 1998

700

powyżej 5,5

nie więcej niż 9,0

1998 i wcześniej

760

Po 1998

730

powyżej 9,0

poniżej 12

1998 i wcześniej

1080

Po 1998

1030

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

2

12

13

1410

1530

13

14

1450

1530

14

15

1470

1650

15

1720

1780

3

12

17

1710

1740

17

19

1760

1800

19

21

1820

1860

21

23

1890

1930

23

25

1990

2470

25

2350

2440

4 i więcej

12

25

2250

2380

25

27

2470

2530

27

29

2590

2690

29

31

2720

2800

31

2820

2940

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Rok produkcji samochodu

Stawka podatku

1998 i wcześniej

920

Po 1998

890

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton.

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

2

12

18

1020

1030

18

25

1240

1260

25

31

1740

1770

31

37

1670

2270

37

2120

2300

3

12

37

2000

2090

37

40

2350

2820

40

2580

2940

5. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

a) zawieszenie pneumatyczne 460 zł

b) zawieszenie resorowe 470 zł

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne

Resorowe

1

12

18

520

560

18

25

630

710

25

36

1040

1360

36

1070

1620

2

12

28

1000

1050

28

33

1030

1060

33

36

1050

1500

36

38

1070

1500

38

1380

2050

3

12

36

1030

1130

36

38

940

1290

38

1140

1520

7. Od autobusów

Liczba miejsc do siedzenia

Rok produkcji

Stawka podatku

Do 15 włącznie

1998 i wcześniej

630

Po 1998

580

więcej niż 15 mniej niż 30

1998 i wcześniej

1070

Po 1998

1170

30 i więcej

1998 i wcześniej

2000

Po 1998

1950

§ 2. Wpłaty podatku można dokonać w kasie Urzędu, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »