| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/106/2011 Rady Gminy Lelów

z dnia 3 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.15 ust.1, art.19 pkt.1 litera “a” pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. / M.P. Nr 95, poz.961/ Rada Gminy Lelów

uchwala:

§ 1. Dzienna stawka opłaty targowej :

1) przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni do 1m2 - 5,00 zł

2) przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powyżej 1m2 do 3 m2 - 20,00 zł

3) przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powyżej 3m2 - 25,00 zł

4) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy i innych - 28,00 zł.

§ 2. Pobór opłaty targowej powierza się pracownikom Urzędu Gminy Lelów na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Lelów.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXI/213/05 Rady Gminy Lelów z dnia 29 listopada 2005 r w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »