| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/108/2011 Rady Gminy Lelów

z dnia 3 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1,art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r. Nr 95 poz.613 z późn.zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P.Nr 95, poz.961) Rada Gminy Lelów

uchwala :

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ,bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,61 zł.od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł. od 1ha powierzchni ,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12 zł od 1 m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,47 zł. od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 14,43 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł. od 1m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,34 zł.od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

- budynki letniskowe - 7,36 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

- inne w tym garaże - 4,82 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/293/2010 Rady Gminy Lelów z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. oraz uchwała Nr VII/29/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/293/2010 Rady Gminy Lelów z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »