| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/108/2011 Rady Gminy Lelów

z dnia 3 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1,art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r. Nr 95 poz.613 z późn.zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P.Nr 95, poz.961) Rada Gminy Lelów

uchwala :

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ,bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,61 zł.od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł. od 1ha powierzchni ,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12 zł od 1 m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,47 zł. od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 14,43 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł. od 1m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,34 zł.od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

- budynki letniskowe - 7,36 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

- inne w tym garaże - 4,82 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/293/2010 Rady Gminy Lelów z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. oraz uchwała Nr VII/29/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/293/2010 Rady Gminy Lelów z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »