| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/109/2011 Rady Gminy Lelów

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2012r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) art.10 ust.1 i 2 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.(M.P.Nr 95,poz.961) Rada Gminy Lelów

uchwala:

§ 1. Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

b) równej lub wyższej niż 12 ton

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 625,20 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego: 312,60 zł

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

5) Autobusy

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

1.250,40

1.563,00

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania i opieki społecznej - nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/294/2010 Rady Gminy Lelów z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennik Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r .

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »