| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/89/2011 Rady Gminy Lubomia

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jedn. z późn. zm. ) w związku z 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 tekst jedn. z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 tekst jedn.)

Rada Gminy Lubomi u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określić wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) określić wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) określić wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

4) określić wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od rolny:

1) określić wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

2) określić wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

3) określić wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A), stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

4) określić wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określić wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,

2) określić wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,

3) określić wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A), stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały,

4) określić wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy w Lubomi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zmieniona uchwałą Nr XLVI/281/2009 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 listopada 2009 r. oraz uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 10 grudnia 2010 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na ternie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/89/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/89/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/89/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/89/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/89/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/89/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik7.doc

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/89/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik8.doc

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/89/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik9.doc

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/89/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik10.doc

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/89/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik11.doc

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/89/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik12.doc

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roman Przasnyski

Główny analityk Gold Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »