| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/145/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/683/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.)

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/683/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty targowej § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa - poboru opłaty targowej dokonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

2. Określa się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej dla inkasenta w wysokości 12 % zainkasowanych i wpłaconych w terminie kwot..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »