| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/145/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/683/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.)

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/683/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty targowej § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa - poboru opłaty targowej dokonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

2. Określa się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej dla inkasenta w wysokości 12 % zainkasowanych i wpłaconych w terminie kwot..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »