| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 26 września 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach na terenie gminy Koniecpol

Na podstawie art.14 ust.5 w związku z art.6 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz.2572 z późn.zm.) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala co następuje:

§ 1.

Przedszkola w Koniecpolu zapewniają bezpłatne nauczanie,wychowanie i opiekęw czasie 5 godzin dziennie:

Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu ul. Pułaskiego 11/19 - od godz.8:30 do godz.13:30

Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu ul. Zamkowa 8 - od godz.8:00 do godz.13:00

§ 2.

1) Opłata za zajęcia świadczone w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,80 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych,opiekuńczych i wychowawczych.

2) W przypadku , gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, wówczas na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych),opłata ulega obniżeniu o 50 % za drugie i każde następne dziecko.

3) Zwolnieniem z odpłatności za korzystanie z przedszkola obejmuje się dzieci:

- korzystające z placówki , dla których Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywa koszty wyżywienia

- matki i ojców (opiekunów prawnych) samotnie wychowujących dzieci

§ 3.

Zakres świadczeń ,zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem,a rodzicami lub prawnymi opiekunami.

§ 4.

Traci moc Uchwałą Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27 kwietnia 2011r w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 października 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu


Pan Mieczysław Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »